Categories
News

Georgia Runoff: ชัยชนะของ Walker หรือ Warnock จะเป็นอย่างไร

อาจเป็นเพราะฉันเคยเป็นนักโต้วาทีในโรงเรียนมัธยมมาก่อน แต่ทุก ๆ สองสามสัปดาห์ฉันพยายามใช้ความคิดในการจินตนาการว่าฉันจะเขียนอะไรในวันรุ่งขึ้นหลังจากการเลือกตั้ง – หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะ

Categories
Health News

ประเมินความเสียหายทางโครงสร้างที่สำคัญต่อสมอง

นักวิทยาศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าอายุสมองปกติจะเพิ่มขึ้นประมาณ 26% ในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ลุกลามเมื่อเปรียบเทียบกับบุคคลที่ไม่มีโรค ความสัมพันธ์ระหว่างอายุของสมองโดยทั่วไปกับที่พบในโรคเบาหวานประเภท 2 และสังเกตว่าโรคเบาหวานประเภท 2 เป็นไปตามรูปแบบการเสื่อมสภาพของระบบประสาทที่คล้ายคลึงกันเมื่ออายุมากขึ้น

Categories
News

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: กระแสไฟฟ้ารั่วและการป้องกันไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัย

บริการซ่อมบำรุงอาคาร: กระแสไฟฟ้ารั่วและการป้องกันไฟฟ้ารั่ว เพื่อความปลอดภัย หลายคนคงจะเคยประสบกับตัวเอง หรือได้ยินคำว่าไฟดูดมาบ้างแล้ว ซึ่ง ไฟฟ้าดูด (Electric shock) คือ การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย เนื่องจากร่างกายไปสัมผัสกับส่วนที่มีไฟฟ้า ความรุนแรงของไฟฟ้าดูดนั้นทำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งส่วนหนึ่งของการที่คนถูกไฟฟ้าดูดก็คือการที่มีกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นที่เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้าแล้วคนไปสัมผัสถูกนั่นเอง

 

1. กระแสไฟฟ้ารั่วและการป้องกัน

1.1 กระแสไฟฟ้ารั่ว หมายถึงอะไร

กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไฟรั่ว หมายถึง การที่กระแสไฟฟ้าได้รั่วไหลจากวงจรไฟฟ้าไปที่ผิวของสายไฟฟ้า หรือโครง (ผิว หรือโครงที่เป็นโลหะเป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า) ของอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือรั่วไปที่ผิวของโครง หรือผนังของจุดติดตั้งระบบ ไฟฟ้า เช่น เสาโลหะโคมไฟส่องสว่าง เสาโลหะกล้อง CCTV เป็นต้น ทำให้จุดเหล่านั้นมีกระแสไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้า ซึ่งถ้าคนไปสัมผัสอาจทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้

1.2 กระแสไฟฟ้ารั่ว เกิดจากอะไร

กระแสไฟฟ้ารั่วเกิดได้หลายสาเหตุ เริ่มตั้งแต่การติดตั้งเดินสายไฟที่ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน การขาดการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า การใช้งานที่ไม่ถูกต้อง ตลอดไปจนถึงการเสื่อมสภาพของฉนวนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้มาเป็นเวลานาน เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการที่ฉนวนที่ใช้ห่อหุ้ม ใช้พัน หรือใช้คั่นส่วนที่มีแรงดันไฟฟ้า เกิดชำรุด หรือเสื่อมสภาพ ทำให้ตัวนำ หรือจุดเหล่านั้นมีแรงดันไฟฟ้า แล้วไปสัมผัสกับโครงโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าจึงเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วขึ้น

1.3 การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว มีผล หรือเกิดอันตรายได้อย่างไร

การเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วมีผล หรืออันตรายดังนี้

1. ผู้ที่ไปจับต้อง หรือสัมผัสส่วนที่มีกระแสไฟฟ้ารั่ว จะทำให้ถูก กระแสไฟฟ้าดูด ความเป็นอันตรายของกระแสไฟฟ้าขึ้นอยู่กับ ปริมาณของกระแสไฟฟ้าและระยะเวลาที่ถูกไฟดูด ความ รุนแรงของไฟดูดนั้นถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ โดยผลของกระแสไฟฟ้าสลับที่มีต่อมนุษย์ ตามมาตรฐาน IEC * 60479-1 ที่ย่านความถี่ 15 Hz ถึง 100 Hz สำหรับกระแสไหลผ่านจากมือ ถึงเท้า แสดงดังรูปที่ 1

2. ทำให้เกิดการสิ้นเปลืองไฟฟ้าโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจาก กระแสไฟฟ้ารั่วจะพยายามไหลไปตามสิ่งที่เป็นสื่อไฟฟ้า เพื่อลงดินและทำให้เสียค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ซึ่งเปรียบเสมือน น้ำประปารั่วตามจุดต่าง ๆ ในบ้านก็จะเป็นการสูญเสียน้ำ โดยเปล่าประโยชน์และเสียค่าน้ำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน

3. เป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยขึ้นได้ เนื่องจากบริเวณ หรือจุดที่เกิด กระแสไฟฟ้ารั่ว จะมีกระแสไฟฟ้าไหลจนเกิดความร้อนขึ้นและหากความร้อนสะสมเป็นเวลานาน จะทำให้เกิดการติด ไฟจนเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้

* IEC (International Electrotechnical Commission) เป็นองค์กรสากลที่ร่วมมือกัน จัดตั้งเพื่อกำหนดมาตรฐานด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และการจัดทำระบบการประเมิน เพื่อการรับรองคุณภาพ สำนักงานใหญ่ตั้งที่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย ประเทศไทยสมัครเป็นสมาชิกของ IEC ประเภทสมาชิกสมบูรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2534

1.4 ตรวจสอบได้อย่างไรว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไม่

ระบบไฟฟ้าที่เราใช้กันในบ้านอยู่อาศัย การตรวจสอบว่ามี กระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไม่นั้น สามารถตรวจสอบได้เองโดยใช้ไขควงเช็คไฟ (Test Lamp) ตรวจสอบ ให้จับที่ด้ามไขควงและนำปลายไขควงไปแตะ จุดที่ต้องการตรวจสอบ หากเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟอยู่ ให้แตะที่ผิวที่โครงซึ่งเป็นโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น ๆ ถ้าพบว่าหลอดไฟที่ด้ามไขควง สว่างขึ้น แสดงว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ตรวจสอบเกิดไฟรั่ว ควรระวังอย่าไป แตะต้อง หรือหลีกเลี่ยงการใช้งาน สำหรับการตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า ในบ้านรวมถึงสายไฟ ว่ามีกระแสไฟฟ้ารั่ว หรือไม่ จะต้องให้ช่าง หรือผู้ มีความรู้ ความชำนาญ เป็นผู้ตรวจสอบกระแสไฟฟ้ารั่ว เพื่อความ ปลอดภัยต่อไป

1.5 ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่ว ได้อย่างไร

การป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วในระบบไฟฟ้าแรงต่ำ (ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านเรือน หรือที่ใช้ทั่วไป) สามารถทำได้หลายวิธี ดังนี้

1. ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีสายดิน ซึ่งสายดินมีความสำคัญและเป็นมาตรการหลักในการที่จะช่วยป้องกันชีวิตจากอันตรายของกระแสไฟฟ้ารั่ว โดยสายดินที่ใช้มีสัญลักษณ์เป็นสายสีเขียว หรือสีเขียวแถบสีเหลือง โดยที่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เต้าเสียบจะเป็นแบบ 3 ขาและเต้ารับจะเป็นแบบ 3 รู ซึ่งจะ ช่วยป้องกันอันตราย จากกระแสไฟฟ้ารั่วได้ โดยกระแสไฟฟ้า รั่วจะไหลไปตามสายดิน (ดังรูปที่ 3) แล้วลงดินที่แผงเมนสวิตช์

2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟรั่ว หรือที่เรียกว่า เครื่องตัดไฟรั่ว ซึ่งใช้ เป็นอุปกรณ์ป้องกันสำหรับตัดไฟรั่ว เมื่อถึงค่ากระแสรั่วที่กำหนด

3. หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า โดยเฉพาะส่วนที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าและควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น หรือยืนอยู่ บนที่เปียกแฉะ ขณะจับต้องอุปกรณ์ไฟฟ้า

4. ใช้วัสดุที่เป็นฉนวนไฟฟ้าปูพื้น เช่น แผ่นไม้แห้ง, แผ่นยาง, แผ่นพลาสติค เป็นต้นและให้ยืนบนฉนวนนั้นเมื่อจำเป็นต้อง สัมผัส หรือจับอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือวงจรไฟฟ้า

5. หากจำเป็นต้องสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือสิ่งที่เป็นสื่อนำ ไฟฟ้าดังกล่าว โดยสงสัยว่ามีไฟรั่ว หรือไม่ ให้ใช้ไขควงเช็ค ไฟตรวจสอบจุดที่สัมผัสก่อน เมื่อพบว่าไม่มีไฟรั่วจึงสัมผัส หรือจับต้องได้

Categories
News

ฉนวนกันเสียง และ แผ่นดูดซับเสียง

ฉนวนกันเสียง และ แผ่นดูดซับเสียง วัสดุที่ใช้สำหรับการป้องกันเสียงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ วัสดุกันเสียง และ วัสดุดูดซับเสียง โดยทั้ง 2 วัสดุเหมือนจะมีหน้าที่ที่คล้ายกัน แต่จริงๆแล้วมีหน้าที่ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

Categories
News

หลังการดูดไขมันจำเป็นต้องใส่ผ้ารัดหน้ายกกระชับหรือไม่

หลังการดูดไขมันจำเป็นต้องใส่ผ้ารัดหน้ายกกระชับหรือไม่ สำหรับการดูดไขมันนั้น หลังจากการดูด อาจจะทำให้เกิดอาการช้ำเขียว มีสาเหตุมาจากเลือดที่หลุดออกมาจากเส้นเลือด โดยเกิดจากการดูดไขมัน ไม่ว่าจะดูดไขมันด้วยเครื่องอะไรก็ตาม ก็มีโอกาสที่ท่อดูดไขมันจะกระทบกับเส้นเลือดฝอย ในช่วงแรกบริเวณที่ดูดไขมันจะมีลักษณะเป็นสีแดงปนม่วง

Categories
News

น้ำมันลดการลงทุนในทะเลเหนือเนื่องจากภาษีลาภลอย

ยักษ์ใหญ่น้ำมันของฝรั่งเศสกล่าวว่าจะลดการลงทุนในทะเลเหนือลง 25% ในปีหน้าหลังจากขยายภาษีลาภลอยจากบริษัทน้ำมันและก๊าซในสหราชอาณาจักร บริษัทจะลดค่าใช้จ่าย 100 ล้านปอนด์สำหรับหลุมใหม่ในภูมิภาค ภาษีลาภลอยภาษีผลกำไรด้านพลังงานเพิ่มขึ้นจาก 25% เป็น 35% ในแถลงการณ์ฤดูใบไม้ร่วงของเดือนที่แล้วและจะคงอยู่จนถึงเดือนมีนาคม 2028

Categories
Travel news

มัสยิดแห่งเจนเน่สัญลักษณ์ของความสามัคคี

สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและโครงสร้างแบบเมืองที่มีความกลมกลืนที่หายากและมัสยิดใหญ่แสดงให้เห็นสิ่งนี้ แม้จะมีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายศตวรรษ มัสยิดยังคงเป็นส่วนสำคัญของสังคมสมัยใหม่ มัสยิดแห่งเจนเน่เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีในสังคมทุกปี การมีส่วนร่วมของชุมชนในงานบำรุงรักษาแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกของชุมชนและการแสดงออกถึงวิธีการอยู่ร่วมกัน

Categories
Health News

การทำงานของกระเพาะปัสสาวะอย่างเหมาะสม

การระบุเหตุการณ์แบบไดนามิกที่เกิดขึ้นระหว่างการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้เปิดเผยกลยุทธ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการต่อสู้กับภาวะนี้ ซึ่งถือเป็นประเภทการติดเชื้อที่พบบ่อยที่สุด นักวิจัยค้นพบว่าลำดับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรักษาสมดุลที่ละเอียดอ่อนระหว่างการตอบสนองการกำจัดแบคทีเรียและการลดความเสียหายของเนื้อเยื่อที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการวิถี

Categories
News

คลายข้อสงสัย ทาวน์เฮ้าส์ กับ ทาวน์โฮม ต่างกันอย่างไร

คลายข้อสงสัย ทาวน์เฮ้าส์ กับ ทาวน์โฮม ต่างกันอย่างไร เรื่องแรกที่คุณต้องรู้เลยก็คือ ทาวน์โฮมกับทาวน์เฮาส์นั้นไม่เหมือนกันครับ โดยทาวน์โฮม คือโครงการบ้านในลักษณะของห้องแถว ที่ไม่ใช่บ้านเดี่ยว ที่มีขนาดใหญ่กว่าทาวน์เฮาส์ มีพื้นที่ส่วนกลาง มีสิ่งอำนวยความสะดวก และเป็นระบบมากกว่า รวมถึงขนาดพื้นที่ใช้สอยในบ้านก็จะมีมากกว่าด้วย

Categories
News

วิธีหา Keyword และ Hashtag ใส่ในโพสต์ให้คนเห็นแบรนด์เยอะขึ้น

วิธีหา Keyword และ Hashtag ใส่ในโพสต์ให้คนเห็นแบรนด์เยอะขึ้น นักการตลาด เจ้าของแบรนด์ออนไลน์เคยเกิดปัญหาคิดไม่ออกไหมคะว่าจะใช้ Keyword หรือ Hashtag อะไรดีใส่ในโพสต์? วันนี้ทีมงาน Mandala มาพร้อมกับวิธีง่าย ๆ ในการหาคำที่กำลังได้รับความนิยมบน Social Media มาใส่ในโพสต์ให้คนเห็นคอนเทนต์ของแบรนด์กันมากขึ้นมาฝากกันค่ะ