Categories
News

อินเดียสอบสวนยาแก้ไอหลังแกมเบียเสียชีวิต

รัฐบาลอินเดียสั่งสอบสวนยาแก้ไอ 4 ชนิด หลังองค์การอนามัยโลกเชื่อมโยงกับการเสียชีวิตของเด็ก 66 คนในแกมเบีย องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าเด็ก ๆ เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บที่ไต กล่าวว่าพบระดับสารพิษที่ยอมรับไม่ได้ ในน้ำเชื่อมที่ผลิตโดยเภสัชกรรมนอกจากนี้ยังแนะนำให้หน่วยงานกำกับดูแลหยุดการขายผลิตภัณฑ์ มีการแจกจ่ายไปยังประเทศอื่น ๆ ผ่านตลาดที่ไม่เป็นทางการ

Maiden Pharmaceuticals ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็น BBC ได้ติดต่อบริษัทเพื่อขอความคิดเห็น หน่วยงานกำกับดูแลยาแห่งชาติของอินเดียเริ่มสอบสวนหลังจากที่ WHO ติดต่อเมื่อวันที่ 29 กันยายน ถ้อยแถลงของรัฐบาลอินเดียระบุ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ขอให้ WHO แบ่งปันรายงานที่ระบุว่าความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตายกับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นปัญหาถ้อยแถลงระบุเสริม