Categories
Health News

ทารกมีความเสี่ยงเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง

การเสริมวิตามินดีระหว่างตั้งครรภ์อาจลดโอกาสที่ทารกอายุไม่เกิน 1 ขวบที่เป็นโรคเรื้อนกวางได้อย่างมาก ทารกมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังได้น้อยกว่าในปีแรก หากมารดาได้รับวิตามินดี 1000 หน่วยสากลต่อวัน นับตั้งแต่เมื่อตั้งครรภ์ได้ 14 สัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลที่เกิดขึ้นในทารกที่กินนมแม่ในเวลานานกว่าหนึ่งเดือน

ผื่นภูมิแพ้ผิวหนังเป็นภาวะอักเสบเรื้อรังที่อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วย ครอบครัว และการดูแลสุขภาพ คาดว่าหนึ่งในหกของเด็กอายุตั้งแต่ 1 ถึง 5 ปีมีอาการผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง และมีการเพิ่มขึ้นทั่วโลกในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา การทดลองแบบสุ่มตัวอย่างครั้งแรกที่มีการควบคุมเพื่อแสดงหลักฐานการลดความเสี่ยงของการเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในทารกของมารดาที่ทานอาหารเสริมวิตามินดีในระหว่างตั้งครรภ์ สตรีมีครรภ์มากกว่า 700 คนเข้าร่วมการวิจัย โดยมี 352 คนรับประทานอาหารเสริมตั้งแต่ 14 สัปดาห์จนกระทั่งคลอดบุตร และ 351 คนได้รับยาหลอก เป้าหมายของเราคือเพื่อดูว่าการรับประทานวิตามินดีเป็นอาหารเสริมในระหว่างตั้งครรภ์จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังในทารกได้หรือไม่ เรายังต้องการตรวจสอบว่าการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มีผลต่อเรื่องนี้หรือไม่ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าทารกของมารดาที่ได้รับอาหารเสริมมีโอกาสเกิดผื่นภูมิแพ้ผิวหนังน้อยลงเมื่ออายุ 12 เดือน ซึ่งสนับสนุนคำแนะนำสำหรับการเสริมวิตามินดีเป็นประจำในระหว่างตั้งครรภ์